Oferim un producte ecològic en tots els sentits. Creiem que ser ecològic no només es basa en alimentar les gallines amb pinso ecològic, sinó també en altres aspectes, com l’envasat i etiquetatge, la distribució, les instal.lacions i en el fer.

Ser ecològic és tenir la responsabilitat d’alimentar les gallines amb pinso ecològic, cuidar-les com a éssers vius que són, optimitzar els recursos a través de distribuir els ous només en les proximitats de la granja, utilitzar materials reciclats i a la vegada reciclar.

Distribuim els ous a la nostra comarca, la Selva, i comarques veïnes, i només fem venda directa i venda en circuit curt. D’aquesta manera assegurem un producte fresc i de km 0 i a la vegada minimitzem l’impacte ambiental.

L’amor per les persones, els animals i el planeta

Organic chicken farm. Hen outside at springtime. White hen authentic farm